Samarb. med Bjørn Nielsen, Rehab & Hospitalsartikler A/S

Desværre erfarer jeg her i januar 2021 at Bjørn Nielsen desværre har lukket sin virksomhed.
Det er jeg ked af og håber det bedste for dem fremover

Det er mig en både personlig og faglig ære at præsentere samarbejdet med Bjørn Nielsen Rehab og Hospitalsartikler A/S der i mere end 40 år har været en betydelig leverandør til den danske sundhedssektor.

Vores fælles holdning er, at seksualiteten er en naturligvis del af livet og derfor en vigtig del af den personlige trivsel og det at være seksuelt velbefindende.

Derfor bør også seksuelle hjælpemidler være tilgængelige inden for hjælpemiddelsområdet. Vi vil arbejde målrettet på at udbrede kendskabet til og forståelsen for seksuelle hjælpemidler i klinisk øjemed.

Vi ønsker at professionelle behandlere og andet relevant fagpersonale inden for Sundhedssektoren kan blive “klædt på” til at kunne inddrage seksuelle hjælpemidler i dialogen med klienten/borgeren…

" Helle Koldsø er qua sine faglige kompetencer førende leverandør af rådgivning og viden om seksuelle hjælpemidler. Ikke kun til private kunde, men også til den danske sundhedssektor.Det er derfor min overbevisning, at vi sammen repræsenterer et stærkt team inden for hjælpemiddelsbranchen.."
Bjørn Nielsen
Rehab & hospitalsartikler