Center for Personlig Trivsel

Center for Personlig Trivsel er et samlings-punkt for mine mange aktiviteter som selvstændig konsulent og jeg tilbyder såvel brugerere. pårørende og sundhedsfaglige personer en professionel tilgang til emner der relaterer til seksuel sundhed og trivsel.
Mit fokus er konsulentbistand til det offentlige og private behandlingssystem samt udvikling af nye seksualprodukter.

En diagnose og sygdom udfordrer ofte det seksuelle velbefindende i et eller andet omfang.

Hvordan det seksuelle velbefindende, eller mangel på samme, opleves og håndteres af den enkelte klient afhænger af et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer.

Det komplekse samspil handler også om hvor klienten i øvrigt “befinder sig i livet” på det pågældende tidspunkt.
Om forhold som alder, social status, familiære- og kulturelle aspekter samt ikke mindst personlige seksuelle referencer i øvrigt.
Omdrejningspunktet i mit faglige arbejde er seksueltrivsel for den enkelte uanset hvilke livsvilkår der udfordrer kærligheds- og sexlivet.

Tilbud til alle i det private og offentlige behandlingssystem samt sundhedsfaglige uddannelses institutioner.Du viderestilles til HJMK.dk/
sundhedsfaglige-personer

En Demo & Dialogbox gør det muligt for klienten at “se” et anbefalet produkt med hænderne.
Få uvildig, men kompetent rådgivning om indholdetDu viderestilles til HJMK.dk/ 

Demo & Dialogbox

Det er en hjertesag for mig at guide dig til at finde netop det helt rigtige produkt der passer til dig behov. Derfor er der kun få produkter på lager.


Du viderestilles til Seksualprodukter.dk

Individuelle samtale tilbud til den private borger.
Samtalerne behandles fortrolig – også selv om du i det daglige er afhængig af værge eller hjælper. fx:

…Sexologisk rådgivning og coaching
…NLP & Psykoterapi
…Dialog om seksualprodukter

Lis Tjørnelunde, sygeplejerske på Aarhus Social- og Sundhedsskole:

” Helle Koldsø har på etisk og meget professionel måde udfordret deltagernes viden om seksuelle hjælpemidler til handicappede. Helle er en fantastisk underviser”

Christian Graugaard, læge, phd., formmand for Sex og Samfund:

“Det er mit håb, at ikke mindst sundheds professionelle vil gøre brug af Helle Koldsø’s indsigt og kvalifikationer på dette væsentlige, men hyppigt oversete felt”

Dansk Narkolepsiforening:


“Et super godt foredrag med udgangspunkt i det hele menneskes fysiske og psykiske sider i forhold til sex og samliv – med inddragelse af aspekter ved det at have narkolepsi”