Center for Personlig Trivsel er et samlings-punkt for mine mange aktiviteter som selvstændig konsulent og jeg tilbyder såvel brugerere. pårørende og sundhedsfaglige personer en professionel tilgang til emner der relaterer til seksuel sundhed og trivsel.
Mit fokus er konsulentbistand til det offentlige og private behandlingssystem samt udvikling af nye seksualprodukter.

Du viderestilles til Hjmk.dk

Du viderestilles til Hjmk.dk

Du viderestilles til HJMKshop.dk

En diagnose og sygdom udfordrer ofte det seksuelle velbefindende i et eller andet omfang.

Hvordan det seksuelle velbefindende, eller mangel på samme, opleves og håndteres af den enkelte klient afhænger af et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer.

Det komplekse samspil handler også om hvor klienten i øvrigt “befinder sig i livet” på det pågældende tidspunkt.
Om forhold som alder, social status, familiære- og kulturelle aspekter samt ikke mindst personlige seksuelle referencer i øvrigt.
Omdrejningspunktet i mit faglige arbejde er seksueltrivsel for den enkelte uanset hvilke livsvilkår der udfordrer kærligheds- og sexlivet.

slidefoto

Referencer:    se ogsåDet siger andre om mit arbejdepå min erhvervsside Hjælpemiddelskonulenten – HJMK.dk

Lis Tjørnelunde, sygeplejerske på Aarhus Social- og Sundhedsskole:

” Helle Koldsø har på etisk og meget professionel måde udfordret deltagernes viden om seksuelle hjælpemidler til handicappede. Helle er en fantastisk underviser”

Christian Graugaard, læge, phd., formmand for Sex og Samfund:

“Det er mit håb, at ikke mindst sundheds professionelle vil gøre brug af Helle Koldsø’s indsigt og kvalifikationer på dette væsentlige, men hyppigt oversete felt”

Dansk Narkolepsiforening:


“Et super godt foredrag med udgangspunkt i det hele menneskes fysiske og psykiske sider i forhold til sex og samliv – med inddragelse af aspekter ved det at have narkolepsi”