Har du lyst til at lade dig inspirere af mit arbejde omkring emnet seksuel sundhed & trivsel

Foredrag: Styrk borgerens livsglæde med et seksualvenligt miljø

Lige så vigtig et godt sexliv er for de fleste mennesker, lige så problematisk kan det være, når krop og psyke ikke arbejder med. Derfor er andre menneskers sexliv tit en del af jobbet for ansatte i på plejehjem, bosteder og institutioner.

Og lige så mange problemer et utilfredsstillende sexliv kan forårsage rundt om beboeren, lige så mange problemer bliver tit løst, når I får de rette værktøjer til at hjælpe beboeren med at få sexlivet til at fungere.

Derfor er beboernes seksualdrift løsningen – snarere end problemet.

På foredraget får I konkret viden om, hvordan I kan skabe et seksualvenligt miljø. For det, I måske opfatter som svært og grænseoverskridende i dag, kan sættes i system med nye, simple rutiner, piktogrammer, spil og bøger.

Når I sætter ord på borgernes seksualitet, før problemerne opstår, er det meget lettere for jer at håndtere. Samtidig får I nogle fælles retningslinjer, så I undgår at handle ud fra jeres private værdier, og borgerne får en langt bedre livskvalitet.

Under foredraget er der fokus på at se borgeren som et seksuelt sansene væsen og som personale at blive bevidste om, hvordan der praktisk skabes plads og rum

Program: 

 • Præsentation af underviser, Helle Koldsø
 • Gennemgang af programmet
 • Hvorfor er seksualiteten også vigtig for borgere med fysiske og psykiske udfordringer?
 • Hvad siger juraen?
 • Svar på etiske dilemmaer og mulige løsninger
 • Rutiner og redskaber, der gør det nemt for jer at give borgerne mulighed for at røre ved sig selv
 • Input  til fælles retningslinjer og en sund seksualpolitik

Undervejs er der kaffepause og I har mulighed for at stille spørgsmål.
Jeg har selvfølgelig tavshedspligt.

Sæt ord på borgerens seksualitet før der opstår problemer

Styrk borgerens livsglæde med et seksualvenligt miljø.  Foredrag på 90 minutter

 • For alle ansatte på plejehjem, bosteder og institutioner
 •  Ingen loft over antal deltagere
 • Der kan inviteres kollegaer fra andre institutioner
 • Vi aftaler dato og tidspunkt ud fra jeres ønsker og behov
 • Ønskes foredraget i aften timerne er der ingen forøgelse af prisen
 • Foredraget kan tilrettes specielle ønsker

Pris: 4.950 kr. incl. moms

Har I spørgsmål

Det kan være i forhold til foredraget eller specielle ønsker
Send gerne en mail da jeg kan være optaget af opgaver der gør det svært at tage telefonen. Ellers indtal din besked på mob. 20161780