Demo & Dialogbox™ - et koncept der giver dig vigtig viden om seksualprodukter og -hjælpemidler

Et abonnement på Demo & Dialogbox™ sparer dig for mange arbejdstimer. Timer du kan bruge til andre opgaver

 • Du sikrer dig at de produkter som netop din eller institutionens Demokuffert indeholder, stadig er tilgængelige på markedet. Er der behov for at erstatte med nyere og mere relevante produkter?
 • Undgå fejlinvesteringer ved at hjemkøbe et produkt der ikke opfylder de ønsker og behov der var til produktet 
 • Hvilke opmærksomhedspunkter skal du være særlig bevidst om ved et valg- eller fravalg af et produkt
 • En årlig opdatering så du selv og relevante medarbejdere har sammen viden om formålet og indholdet i den tilgængelige Demokuffert
 • Mulighed for sparring når ønsker og tanker skal omsættes til det bedst mulige produkt

Demo & Dialogbox™ – et abonnement der giver dig masser af sober og saglig viden om relevante seksualprodukter & -hjælpemidler.
Relevant – i forhold til din profession, i forhold til din arbejdsplads og i forhold til stedets typiske målgruppe.
2 abonnementsmodeller. For dig som privatpraktiserende sundheds- og omsorgsperson eller for den institution, du måtte arbejde på

Abonnement for en person:
Er for dig der som enkeltperson ikke ønsker at bruge kostbar tid på selv at støvsuge markedet for relevant viden om seksualprodukter og deres mulige værdi i forhold til en opgave
Introduktionspris resten af 2022 er blot 99 kr. pr. mdr.(prisen vil forblive uændret for dig så længe dit abonnement er aktivt)
Derefter er prisen 149 kr. pr. mdr. for nye abonnementer

Abonnement for en institution:
Når der kræves ekstra fokus på det seksuelle velbefindende hos en borger betyder det meget at udgangspunktet for indsatsen er så bredt faglig funderet som muligt. Den ansatte får gennem abonnementet her opdateret og god viden og mulighed for sparring ved svære opgaver
Introduktionspris resten af 2022 er blot 299 kr. pr. mdr.(prisen vil forblive uændret for dig så længe abonnement er aktivt)
Derefter er prisen 449 kr. pr. mdr. for nye abonnementer
Se abonnementsbetingelserne her

massage handske
Intimate rose
satisfyer
Penispumpe

Hvad indeholder abonnementet: Demo & Dialogbox™

Få kontinuerlig og opdateret viden om seksualprodukter & hjælpemidler gennem de mange elementer og tilbud

 • Via Zoom – 2 timers gratis konsulent bistand til opbygning af 1 Demokuffert ud fra de ønsker, behov og den økonomiske ramme der er tilstede. Du beslutter i ro og mag om du vil anvende mine forslag og om jeg skal levere dem til dig
 • 10 % rabat i forhold til min udsalgspris ved køb af de produkter der skal indgå i oprettelsen af Demokufferten
 • Få tilbud når udvalgte produkter kan erhverves til en særpris; f.eks ved forhåndsbestilling, puljekøb eller specielle kampagner
 • Nyhedsmail; viden og indsigt til dit professionelle arbejde
 • Via Zoom mulighed for at deltage i en månedlig “spørgetime”. Få direkte hjælp og sparring i et online fællesskab 

Efter 6 mdr. tilføjes:

 • 20 % rabat i forhold til min udsalgspris ved køb af de produkter der skal  indgå i oprettelsen af en Demokuffert
 • Lej en Demokuffert til mere fordelagtige priser 
 • Rabat ved de kurser og webinarer jeg selv udbyder. Fx: Skab den gode seksualkultur

Efter 12 måneder tilføjes:

 • Via Zoom gennemgår vi 1 x årligt din Demokuffert. Lever produkterne stadig op til formålet? Defekte? Taget af markedet? er bedre muligheder kommet til? Jeg forlanger ikke at kuffertens indhold oprindeligt skal have været købt gennem mig, ej heller at nye forslag bliver det
 • Via Zoom tilbydes 1 x årligt en opdaterende undervisning for medarbejdere, der professionelt skal kunne forstå, formidle og anvende den aktuelle Demokuffertens indhold

Undervejs til yderligere implementering er:

 • Adgang til læringsvideoer om seksualitet i professionelt øjemed

Køb af abonnement –
for dig som privatpraktiserende omsorgsperson

 • Pr. måned i resten af 2022 koster det 99 kr. incl. moms
 • Prisen vil forblive uændret så længe abonnementet er aktivt
 • Fra 2023 stiger prisen til 149 kr. pr. mdr. incl. moms
 • Der er ingen binding. 

Køb af abonnement –
for en privat eller offentlig institution med flere ansatte

 • Pr. måned i resten af 2022 koster det 299 kr. incl. moms
 • Prisen vil forblive uændret så længe abonnementet er aktivt
 • Fra 2023 stiger prisen til 449 kr. pr. mdr. incl. moms
 • Der er ingen binding