Undervisning for elever på sundhedsfaglige uddannelser

Jeg tilbyder undervisning, der på forskellig vis relaterer til seksuel sundhed og livskvalitet.

Hvad der bidrager til livskvalitet for den enkelte borger påvirkes både af alitet gennem livets forskellige faser.


I fællesskab arbejder vi os frem til håndgribelige handlemuligheder. Herunder implementering af seksualhjælpemidler.  

Gennem årene har jeg haft fornøjelsen af at fungere som gæstelærer på rigtig mange  uddannelsesinstitutioner; til f.eks.

SOSU hjælper & assistent
Pædagog
Ergoterapeut
Sygeplejer
Seksualvejleder
Sexolog  

Afhængig af den enkelte skole, studieretning og klassetrin, tilrettelægges undervisningen med praksisnære emner, eleverne typisk vil støde på, når de kommer ud i skolepraktik og i job.
Vi arbejder med en forståelse for  seksualitet generelt samt sat i forhold til de typiske udfordringer, eleverne vil møde i deres respektive fagområde. Det kan være indenfor fysisk & psykisk funktionsnedsættelser, gerontologi, demenssygdomme og lignende. 

Lige så konkret vi i den ene undervisningssituation fokuserer på seksualprodukter & sexhjælpemidler for (gen)skabelse af et aktivt sexliv for borgeren, lige så flygtigt kan det indgå i undervisning, hvor vi beskæftiger os med sanser & livskvalitet generelt.

Kort sagt, min undervisning tager altid udgangspunkt i elevernes behov, studie og dennes fagmål.   

I min undervisning har jeg fokus på at stille de spørgsmål, der prikker til forståelsen af det nødvendige samspil mellem det enkelte individ og verden omkring denne.
Jeg holder af at udfordre vanetænkning og vores – ofte ubevidste – overbevisninger om krop, køn og seksualitet. 

Med udgangspunkt i at alle mennesker er unikke, ønsker jeg at bidrage til elevernes lyst og mod til at være nysgerrige og undersøgende.

Ligeså lægger jeg stor vægt på forståelsen af et ligeværdigt samspil mellem borger, nære relationer og sundhedsfaglige personer og hvordan vi vender modspil til medspil.

undervisning

Elevernes bedste “redskab” er at opøve en faglig nysgerrighed på en verden, hvor færdige løsninger ikke findes

 • Hvordan italesættes seksualiteten over for et andet menneske?
 • Hvordan er det muligt at formidle viden om seksualprodukter til såvel borger som kollegaer?
 • Hvordan finder man ind til det faktiske behov?
 • Er et seksualprodukt altid den rette løsning?
 • Skal og bør man bruge tiden til – også – at holde sig ajour med nye produkter på markedet?
 • Hvad er forskellen på et seksualprodukt, et sexlegetøj, et sexhjælpemiddel, et seksuelt hjælpemiddel, osv?
 • Hvordan undgår man at egne fordomme og normer bliver “sandheden”
 • osv…
notater
bamser
elev

Undervisning i Patient & pårørende foreninger vil altid have et omdrejningspunkt der matcher den aktuelle gruppe

 • Hvad betyder en diagnose for seksuallivet?
 • Er et seksualprodukt altid den rette løsning?
 • Hvad tilbydes der aktuelt på markedet?
 • Hvordan spiller diagnosen ind i parforholdets intimitet?
 • osv…

Seksualitet er mangfoldigt; et begreb der ofte italesættes, men stadig er så utrolig svært at identificere.
Skåret ind til benet, defineres det i fagsprog som et “dynamisk bio-psyko-socialt-kulturekt fænomen”, men så nemt lader det sig ikke gøre i praksis. Heldigvis!

I min undervisning gør jeg et stort arbejde i altid at tage udgangspunkt i mennesket, ikke teorien. At tænke tværfagligt, hvad enten udgangspunktet er klinisk sexologi, eller pædagogisk seksualvejledning.

Seksuallivet er ikke et tabu, der er komplekst. Det er noget ganske andet og præcis derfor sætter jeg en ære i et at levere nuanceret og normkritisk undervisning, der gerne lægger op til refleksion og diskussion

Tilbagemeldinger fra elever.
-Vi havde en snak efterfølgende på klassen og de var rigtig begejstret. De synes at emnet blev afmystificeret og at de fik rigtig meget hjælp til hvordan de kunne indgå dialog og starte en samtale og ikke mindst møde borgeren der hvor borgeren er rent fysisk og kognitivt.
-Du er meget engageret og super dygtig og med en energi der smitter. De er trygge ved at spørge dig og intet bliver akavet. De har fået god indsigt og læring med i bagagen.
SOSU Skolen, Herning
Elever - 2019

Book mig som underviser

Prisen for undervisning er meget individuel i forhold til de ønsker der måtte være. Det kan være timeantal, som det kan være specifikt indhold.
På flere skoler er jeg tilknyttet som fast gæstelærer, hvilket indebærer en fast aftale om afregning. 

Det bedste er at kontakte mig på mail og kort beskrive hvad det drejer sig om. 
Ud fra dette vil jeg lave et oplæg med mit bud på en både relevant og nærværende undervisning, samt prisen herpå