Undervisning for elever på sundhedsfaglige uddannelser

Jeg tilbyder en bred vifte af undervisning, der på forskellig vis relaterer til begrebet “seksuel sundhed og livskvalitet”.

Hvad der bidrager til livskvalitet for den enkelte borger afhænger af utrolig mange faktorer og vil naturligt forandres gennem livets forskellige faser. Vi bevæger os fra “almen seksualviden” til “at sætte borgeren i centrum”. Er det mon overhovedet muligt?

I fællesskab arbejder vi os frem til håndgribelige handlemuligheder. Herunder også professionelt implementering af seksualhjælpemidler.  

Har du lyst til at lade dig inspirere af mit arbejde omkring emnet seksuel sundhed & trivsel

En stor del af min undervisning fungerer som gæstelærer på de mange sundhedsfaglige  uddannelsesinstitutioner; til f.eks.

 • SOSU hjælper & assistent
 • Pædagog
 • Ergoterapeut
 • Sygeplejer
 • Seksualvejleder
 • Sexolog  
undervisning

Undervisning der tager udgangspunkt i skolens krav og ønsker samt elevernes behov

Afhængig af den enkelte skole, studieretning og klassetrin, tilrettelægges undervisningen med praksisnære emner, eleverne typisk vil støde på, når de kommer ud i skolepraktik og i job.
Vi arbejder med seksualitet generelt samt sat i forhold til de typiske udfordringer, eleverne sandsynligvis vil møde i deres respektive fagområder. Det kan være indenfor fysisk & psykisk funktionsnedsættelser, gerontologi, demenssygdomme blandt mange andre.

Lige så konkret vi i den ene undervisningssituation fokuserer på seksualprodukter & sexhjælpemidler for (gen)skabelse af et aktivt sexliv for borgeren, lige så flygtigt kan det indgå i undervisning, hvor vi beskæftiger os med sanser & livskvalitet generelt.

Med udgangspunkt i at alle mennesker er unikke, ønsker jeg at bidrage til elevernes lyst og mod
til at være nysgerrige og undersøgende

 • Jeg har fokus på at stille de spørgsmål, der prikker til forståelsen af det nødvendige samspil mellem det enkelte individ og verden omkring denne.
 • Jeg udfordrer vanetænkning og vores – ofte ubevidste – overbevisninger om krop, køn og seksualitet. 
 • Jeg lægger stor vægt på forståelsen af et ligeværdigt samspil mellem borger, nære relationer og sundhedsfaglige personer og hvordan vi vender modspil til medspil.

Elevernes bedste “redskab” er at opøve en faglig nysgerrighed på en verden, hvor færdige løsninger ikke findes

 • Hvordan italesættes seksualiteten over for et andet menneske?
 • Hvordan er det muligt at formidle viden om seksualprodukter til såvel borger som kollegaer?
 • Hvordan finder man ind til det faktiske behov?
 • Er et seksualprodukt altid den rette løsning?
 • Skal og bør man bruge tiden til – også – at holde sig ajour med nye produkter på markedet?
 • Hvad er forskellen på et seksualprodukt, et sexlegetøj, et sexhjælpemiddel, et seksuelt hjælpemiddel, osv?
 • Hvordan undgår man at egne fordomme og normer bliver “sandheden”
 • osv…
notater
bamser
elev
Tilbagemeldinger fra elever.
-Vi havde en snak efterfølgende på klassen og de var rigtig begejstret. De synes at emnet blev afmystificeret og at de fik rigtig meget hjælp til hvordan de kunne indgå dialog og starte en samtale og ikke mindst møde borgeren der hvor borgeren er rent fysisk og kognitivt.
-Du er meget engageret og super dygtig og med en energi der smitter. De er trygge ved at spørge dig og intet bliver akavet. De har fået god indsigt og læring med i bagagen.
SOSU Skolen, Herning
Elever - 2019

Book mig som underviser

Prisen for undervisning er meget individuel i forhold til de ønsker, der måtte være. Det kan være timeantal, som det kan være specifikt indhold.
På flere skoler er jeg tilknyttet som fast gæstelærer, hvilket indebærer en fast aftale om afregning. 

Det bedste er at kontakte mig på mail og kort beskrive, hvad henvendelsen drejer sig om. 
Ud fra dette vil jeg være i stand til at give dig mit foreløbige bud på dels undervisning, dels prisen herpå. Detaljerne kan vi snakke os tilrette om.