Priser og oversigt på mine tilbud

Ud fra dine/jeres specifikke behov og ønsker, aftaler vi dato, tidpunkt på dagen, antal timer eller andre tilpasninger.
Når alle nødvendige aftaler er på plads, sender jeg en faktura, der betales inden den aktuelle opgave igangsættes.
Her kan naturligvis også betales via EAN nummer.

Kørsel afregnes som udgangspunkt efter gældende takster.
Det vil være dit/jeres valg, om det skal faktureres særskilt eller være indeholdt i opgaven.

Alle tilrettelagte forløb, kurser og undervisning kan tilpasses specielle ønsker og behov

Priser på rådgivning

1 Time 1000 kr. incl. moms
3×1 Time 2.750 kr. incl. moms
6×1 timer 5.000 kr. incl. moms

samtale
 • for dig som privat person eller pårørende
 • for dig der er sundhedsfaglig  
 • for institutioner og behandlingssteder
 • osv…

Kursus: 4 timer
6.750 kr. incl. moms
.

 • hvordan aflæser vi bedst borgeren
 • når seksuel aktivitet bliver et problem for omgivelserne
 • hvordan taler vi om det i personalegruppen
 • osv…

Foredrag 90 minutter
4.950 kr. incl. moms
.

 • skab et seksualvenligt miljø for psykisk og fysisk sårbare på institutionen
 • bliv inspireret af andre
 • etiske dilemmaer og mulige løsninger
 • osv…

Priser fra 3.950 kr. incl. moms
Online eller på en institution
.

 • når ansatte også skal forholde sig til borgerens seksualliv!
 • fælles politik for alle ansatte!
 • hvordan sikrer vi mindst mulig indgriben?
 • osv…

Priser fra 4.950 kr. incl. moms
Online eller på en institution

 • hvad er en Demokuffert?
 • hvad kan den bruges til?
 • hvad er lige netop jeres behov for indhold?
 • osv…

Det rette seksualprodukt! 
2.750 kr. incl. moms

 • 3 x 45 minutter
 • online forløb om en specifik problematik med/for borger
 • afklaring, behovsidentifikation og opfølgning
 • osv…