Har du lyst til at lade dig inspirere af mit arbejde omkring emnet seksuel sundhed & trivsel

Halvdags kursus: Det aktive sexliv i en krop, der driller

Vil I forebygge, at beboernes seksualdrift bliver et problem?

Selvfølgelig vil I det.

Men seksualitet fylder sjældent nok på SOSU-skolerne og  pædagoguddannelserne og kan for mange stadig være svært at forholde sig til.
Samtidig er I sikkert så presset på tid og andre opgaver, at I har svært ved at se, hvordan I kan finde tiden til at understøtte borgerne med at opnå et så optimalt seksualliv som muligt 

Imidlertid er seksuel aktivitet en stor del af de fleste menneskers liv, at I kan bliver nødt til at forholde jer til det. Arbejder I ikke proaktivt med at skabe nogle gode, seksuelle rammer, kan I meget vel i stedet komme til at skulle forholde jer til problematikker opstået i kølvandet af seksuel frustration og mistrivsel

Eksempelvis når borgeren:

 • ved enhver given lejlighed lader sig (mis)bruge seksuelt
 • overskrider andres grænser, enten fysisk eller verbalt
 • indfører shampoflasker og kuglepenne for at stille “den søde kløe”

Så hvorfor ikke forebygge og samtidig forbedre jeres eget arbejdsmiljø og beboernes (seksuelle)trivsel?
Book et kursus der netop tager fat om disse emner

Kurset her er planlagt til 4 timer og indeholder emner som fx.

 • Er seksualiteten særlig vigtig for borgere med fysiske og psykiske udfordringer?
 • Må du fratage borgeren sin ret til at udfolde sin seksualitet, fordi du vil passe på vedkommende?
 • I hvilke situationer skal du bryde din tavshedspligt, fordi andre hensyn vejer højere?
 • Mindsteindgrebsprincippet: Hvordan kan I støtte borgeren til en sund seksualitet med det mindst mulige indgreb?
 • Input til fælles retningslinjer og en sund seksualpolitik
 • Hvordan taler man om sex med en borger med kognitive vanskeligheder, som måske også mangler forståelse for sin egen krop?
 • Hvordan guider du borgeren til at sætte ord på, hvad der føles rart, og hvem der gerne må røre hvor?

Gennemgang af fysiske værktøjer som piktogrammer, spil og bøger og demonstration af seksuelle hjælpemidler særligt udvalgt til borgere med fysiske eller mentale handicaps

Undervejs bliver der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom vi vil gennemgå nogle af jeres problemer i dagligdagen.

Forslag til program for kurset: Det aktive sexliv i en krop, der driller:

Her er kursus planlagt fra kl. 9 til 13     Programmet kan justeres efter jeres behov eller foregå på et andet tidspunkt på dagen.

Kl. 9.00-9.15:
Præsentation af underviser, Helle Koldsø
Gennemgang af dagens program
Intro: Hvorfor er seksualiteten særlig vigtig for borgere med fysiske og psykiske udfordringer?

 Kl. 9:15-10.00
Hvad siger juraen?
Herunder:

 • Hvordan undgår du at fratage borgeren sin ret til at udfolde sin seksualitet, fordi du vil passe på vedkommende?
 • I hvilke situationer skal du bryde din tavshedspligt, fordi andre hensyn vejer højere?

Kl. 10.00-10.15: Pause

Kl.10.15-11.15:
Gennemgang af etiske dilemmaer
Mindsteindgrebsprincippet: Hvordan kan I støtte borgeren til en sund seksualitet med det mindst mulige indgreb?
Rutiner, der gør det nemt for jer at give borgeren mulighed for at røre ved sig selv
Input til fælles retningslinjer og en sund seksualpolitik

Kl. 11.15-11.30: Pause

Kl. 11.30 til 12.15
Den svære samtale om sex. Herunder:

 • Hvordan taler du om sex med en borger med kognitive vanskeligheder, som måske også mangler forståelse for sin egen krop?
 • Hvordan guider du borgeren til at sætte ord på, hvad der føles rart, og hvem der gerne må røre hvor?

Kl. 12.15-13:00:
Øvelse

Gennemgang af fysiske værktøjer som piktogrammer, spil og bøger og demonstration af seksuelle hjælpemidler særligt udvalgt til borgere med fysiske eller mentale handicaps.

Undervejs bliver der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom vi vil gennemgå nogle af jeres problemer i dagligdagen.

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt.

Hvorfor er seksualiteten også vigtig for borgere med
fysiske og psykiske udfordringer?

Kursus på 4 timer

• For alle ansatte på plejehjem, bosteder og institutioner
• Deltager antal max. 30
• Vi aftaler dato og tidspunkt ud fra jeres ønsker og behov
• Kan foregår såvel i dagtimer som aftentimer uden forøgelse af prisen.
• Kursets indhold hvis der er specielle ønsker her

Pris: 6.750 kr. incl. moms

Har I spørgsmål om kurset?

Send gerne en mail da jeg på grund af andre opgaver ikke altid kan tage telefonen. 

"Eleverne var rigtig begejstret. De syntes emnet blev afmystificeret og at de fik rigtig meget hjælp til hvordan de kunne indgå i dialog og starte en samtale og ikke mindst møde borgeren der hvor borgeren er rent fysisk og kognitivt. Du er meget engageret og super dygtig, din energi smitter. Eleverne er trygge ved, at spørge dig og intet er akavet. De har fået god indsigt og læring med i bagagen. Vi vil meget gerne invitere dig igen."
230x230px.jpg
Karsten Løt, Helge Myrup og Charlotte Englund
fra Seksualvejlederuddannelsens lederstab