Undervisning er tilbud til både sundhedsfaglige ansatte, elever samt til patient- og pårørende foreninger

Vidensformidling og undervisning
vidensformidling og konsulentbistand

Undervisning

Når det gælder vidensformidling og undervisning for Sundhedsfaglige  og Socialpædagogiske ansatte, samt elever på uddannelses institutioner 
sætter jeg fokus på at stille de spørgsmål der prikker til forståelse af det nødvendige samspil mellem det enkelte individ, seksualitet og brugen af et seksualprodukt

 • Hvordan italesætter vi seksualitet overfor en anden person?
 • Hvordan kan vi fagligt formidle viden om seksualprodukter til såvel borger som kollegaer?
 • Hvordan finder vi ind til et faktisk behov?
 • Er et seksualprodukt altid den rette løsning? 
 • Skal og bør man holde sig ajour med nye produkter på markedet?
 • Hvad er et seksualprodukt, et sexlegetøj, et sexhjælpemiddel, et seksuelt hjælpemiddel osv.?
 • Hvordan undgår vi at egne fordomme og normer bliver “sandheden”?
 • osv….

   

Vidensformidling og undervisning i Patient & pårørende foreninger vil altid have et omdrejningspunkt der matcher den aktuelle gruppe. 

 • Hvad betyder en diagnose for seksuallivet?
 • Er et seksualprodukt altid den rette løsning?
 • Hvad tilbydes der aktuelt på markedet?
 • Hvordan spiller diagnosen ind i parforholdets intimitet?
 • osv….

Vidensformidling og undervisning om seksualitet, seksualprodukter og hjælpemidler er for mig en fantastisk mulighed for at gøre eleverne robuste til en verden hvor der ikke findes færdige løsning.  

Alle mennesker er også i den henseende unikke og jeg ønsker at bidrage til elevernes forståelse af at de kun ved at være både undre- og undersøgende, har en chance for at kunne pejle sig ind på et andet menneskes meget private område. I min undervisning lægger jeg stor vægt på forståelsen af et ligeværdigt samspil mellem borger og nære pårørende og- eller sundhedsfaglige personer

Alle har ret til et sexliv, men det er borgeren – der ved ord og/eller handling – definerer hvad denne ret bør indeholde.